poniedziałek, 30 marca 2009

Czas płynie: dopilnuj punktów przed świętami

W najbliższym czasie upływają terminy, których przekroczenie obniży możliwą do uzyskania punktację projektów.
Matematyka z informatyką (I rok): 

 • kontrakt nie podpisany przed przerwą świąteczną (przez wszystkich członków grupy i prowadzącego):
  utrata 10% wszystkich możliwych do uzyskania punktów,
 • podsumowanie I etapu nie przedstawione prowadzącemu przed przerwą świąteczną:
  utrata dalszych 25% wszystkich możliwych do uzyskania punktów*.
Język polski (III rok):

 • kontrakt nie podpisany przed przerwą świąteczną (przez wszystkich członków grupy i prowadzącego): utrata 10% wszystkich możliwych do uzyskania punktów,
 • podsumowanie I etapu nie przedstawione prowadzącemu do 24 kwietnia włącznie:
  utrata dalszych 30% wszystkich możliwych do uzyskania punktów*.
*warto pamiętać, że: 

 • podsumowania etapu nie wolno mylić z przedstawieniem wyników prowadzącemu (to drugie następuje dopiero w wyniku tego pierwszego),
 • za publiczną prezentację etapu bądź całego projektu nie należy uważać zaprezentowania czegokolwiek na zajęciach własnej grupie studenckiej bądź prowadzącemu. 
Uwaga 1 (wszyscy): 
publiczna prezentacja i podsumowanie są niezbędnymi elementami Waszej pracy i nie tylko podlegają punktacji bezpośrednio, ale także, dobrze zaplanowane i przeprowadzone, mają zasadniczy wpływ na jakość całego projektu (a więc znowu punktację).

Uwaga 2 (wszyscy): 
dobrze zaplanowane zreferowanie: 
 • kluczowych elementów projektu,
 • efektów etapu,
 • wyników publicznej prezentacji etapu, 
 • wyników podsumowania etapu, 
 • zasadniczych wniosków z dotychczasowej pracy,
powinno grupie zająć maksymalnie 10 minut. 

Uwaga 3 (poloniści): 
przeniesienie się niektórych z Was z piątku na poniedziałek jest dla Was wygodne z przyczyn leżących poza tokiem studiów i owocuje małą ilością mojego czasu w przeliczeniu na osobę w poniedziałek (a dodatkowo z planu "wypadły" jedne poniedziałkowe zajęcia ze mną). Dlatego fakt, że jakaś grupa "nie zdążyła" załatwić czegokolwiek na poniedziałkowych zajęciach, nie jest przeze mnie uwzględniany. W piątki mam podczas zajęć znacznie więcej czasu, zapraszam. 

Brak komentarzy: