czwartek, 12 marca 2009

Wymagania po zajęciach numer dwa

Bardzo proszę, aby każda(y) z Was po drugich zajęciach dysponował:
 • wynikami własnej ankiety preferencji,
 • znajomością zasad konstruktywistycznych, grupowych projektów długoterminowych,
 • znajomością listy wymaganych narzędzi
 • własną grupą projektową (liczba uczestników dla danego projektu jest zatwierdzana przez prowadzącego),
 • dostępem do edycji dokumentu grupowego online Google z szablonem kontraktu grupy
  (tu jest pdf, ale dokument online otrzymuje od prowadzącego lider projektu!),
 • wynegocjowaną z własną grupą rolą w grupie (opartą na wynikach ankiety i kontrakcie),
 • pomysłem na temat projektu (uzgodnionym z prowadzącym),
 • wpisami w następujących rubrykach dokumentu listy obecności:
  - obecność,
  - grupa projektowa,
  - temat projektu,
  - link do kontraktu projektu,
  - link do serwisu WWW projektu.

Brak komentarzy: