czwartek, 29 października 2009

Dziel i łącz (dla scannistów)

Program Gios PDF Splitter & Merger służy do dzielenia e-booka PDF na pojedyncze strony (oddzielne pliki PDF) oraz do łączenia plików PDF w jeden. Dobrze się nada do scalania skanów.
Uwaga: aby otrzymać możliwie mały plik, trzeba zmniejszyć rozdzielczość skanu do 144 lub 150 dpi kiedy jeszcze jest OBRAZKIEM, nie po przekonwertowaniu na PDF.

Brak komentarzy: