czwartek, 1 października 2009

Tematyka projektów w pierwszym semestrze 2009/10

Dwa najważniejsze przedsięwzięcia, w ramach których będziemy się starali poruszać:
  • IV Ogólnopolska Konferencja "E-kształcenia nauczycieli..." (koniec listopada)
    Tematyka konferencji: netbook w edukacji, ...(c.d.n.).
    Formy aktywności: miniwykład - prezentacja badań/dokonań, (współ)prowadzenie warsztatu, obsługa m(ultim)edialna konferencji.
  • Netbook dla każdego ucznia.
Zalecane poza powyższym zakresy tematyczne:
  • SecondLife, wideo i audio online (podcasty, videocasty, screencasty, YouTube). ePortfolio, blog.
Dopuszczalne także:
  • Fronter, komórka w dydaktyce.
Szczegóły niebawem.
_____________________________________________
Obowiązkowa lektura:

Brak komentarzy: