czwartek, 10 grudnia 2009

Zbliża się III Ogólnopolska Konferencja Studentów Kolegiów Nauczycielskich we Wrocławiu.

W ubiegłym roku poloniści i matematycy wygłosili po dwa referaty zakwalifikowane na II Konferencję(...) i odnieśli duży sukces. Dwa z referatów zostały oddane w formie spełniającej wymogi formalne i naukowe. Obydwa zostały pozytywnie zrecenzowane i zakwalifikowane do druku (ukażą się w najbliższych dniach w recenzowanej publikacji książkowej). Praca i wyjazd z Referentami oraz oglądanie ich sukcesu -  były dla mnie dużą przyjemnością. Deklaruję gotowość udzielenia pomocy oraz wyjazdu także i tym razem.
Szczegóły najbliższej konferencji:
  • termin: 22-23 marca, Wrocław;
  • deadline dla zgłoszeń: 20.01.2001 (kompletne karty zgłoszeniowe z tytułami wystąpień).
Referaty są przygotowywane pod okiem promotora.
Lechosław Hojnacki

Brak komentarzy: