środa, 26 maja 2010

Terminy zajęć, spotkań, konsultacji etc. w dniach 26-30 maja 2010

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią będę w tym tygodniu do dyspozycji dodatkowo we środę 26.05 od 17-tej do 19-tej.
We czwartek będę dostępny od 9-tej do 12-tej.
W piątek od 17:30 do 19:30. 
Potem - dopiero (jak zawsze) we wtorek od rana.
Przypominam jednocześnie, że ten tydzień jest ostatnim, kiedy gotowe projekty mają szanse na punkty za spełnienie kryterium terminowości.

Ze smutkiem i ubolewaniem stwierdzam, że po raz drugi w odstępie kilku dni pewni słuchacze I roku MI1 dopuszczają się oszustwa na elektronicznej liście obecności i zaliczeń. Wstyd mi przypominać, że wprowadzanie jakichkolwiek danych (w szczególności dotyczących obecności na zajęciach) w niezgodzie ze stanem faktycznym oraz podawanie się za inną osobę inną - jest z punktu widzenia prawa oszustwem niezależnie od formy (elektronicznej, czy też jakiejkolwiek innej). Będzie też przeze mnie traktowane z całą surowością. W tej sytuacji przypominam, iż techniczna wykonalność jakiejś operacji na liście obecności i zaliczeń nie oznacza jej legalności podobnie jak techniczna możliwość dokonania jakiegokolwiek przestępstwa nie oznacza jego legalizacji. W świetle powyższej smutnej okoliczności proszę Większość uczciwych o wybaczenie, że przypomnę także, iż w Państwa projektach jakiekolwiek złamanie prawa autorskiego, własności intelektualnej, do wizerunku etc. dyskwalifikuje cały produkt i powoduje moją odmowę oceny innej niż krótko: negatywna. Ubieganie się o zaliczenie  takiego projektu będzie możliwe wyłącznie po pełnym i niezwłocznym usunięciu przyczyn, jednak ponadto i tak należy się liczyć z domniemaniem próby oszustwa.

Brak komentarzy: