czwartek, 22 grudnia 2011

Proszę pamiętać przed zaliczeniem!

Grupa lub osoba, która spróbuje zaliczyć przedmiot przy pomocy cudzej własności lub cudzej pracy - skazuje się automatycznie na zero punktów i brak chęci rozwiązania tego problemu ze strony prowadzącego. 
Dla uniknięcia podobnych incydentów przypominam, co następuje.

  • Jedno kopiuj-wklej może Was pozbawić zaliczenia!
  • Jeden "znaleziony w Internecie" i umieszczony we własnej pracy obrazek może zniwelować wartość całej Waszej pracy. 
Dowolny fragment tekstu skopiowany z pogwałceniem prawa z nieuprawnionego źródła, dowolna grafika lub jakikolwiek inny artefakt umieszczony w pracy zaliczeniowej bez posiadania do niego praw autorskich, bez możliwości udowodnienia prawa do jego użycia, umieszczony we własnej pracy na zasadach innych niż jednoznacznie legalny cytat - dyskwalifikuje autora(ów)
Nie róbcie tego, nie mam wysokich wymagań, ale nie mam żadnej litości w przypadku najmniejszej kradzieży. Nie ma okoliczności łagodzących, nie interesuje mnie wartość pracy, która zawiera jakikolwiek cudzy element.
Dla własnego bezpieczeństwa warto przyjąć, że nie istnieje w Internecie własność niczyja.
Nazwijmy rzeczy po imieniu: 
  • przywłaszczenie lub republikacja cudzych tekstów, grafik i innych wytworów bez spełnienia jasno określonych wymagań - w kategoriach prawnych jest przestępstwem (kradzieży lub plagiatu);
  • próba zaliczenia przedmiotu za pomocą pracy złożonej z kradzionych  tekstów i grafik - także jest przestępstwem (oszustwa lub wyłudzenia).
Nauczyciel (także przyszły) jest tu w sytuacji szczególnie wrażliwej: ma nie tylko przestrzegać prawa, ma także znać je i rozumieć na tyle dobrze, aby móc go uczyć swoich wychowanków; zarówno czynnie, jak też po prostu własnym przykładem. Nie znaczenia, czy dla popełnienia przestępstwa posługujemy się narzędziami tradycyjnymi, czy elektronicznymi.
___________________________________________________________________________
Podobnie rzecz się ma z cudzą pracą. Bardzo wysoko cenię umiejętność współpracy z osobami z zewnątrz: projekty powinniście robić we współpracy z nauczycielami, dziećmi i ich rodzicami. Jednak -
  • Każda rzecz wykonana za was przez osoby trzecie oznacza dyskwalifikację całego projektu!
Zwykle rozumiemy się bez słów, w ostatnim roku problem pojawił się tylko raz (ale oznaczał bezdyskusyjne i natychmiastowe odrzucenie projektu w całości). Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości czym się różni "współpraca" lub "konsultacja" od "cudzej pracy" - koniecznie ustalajcie to szczegółowo i z góry z prowadzącym - w kontrakcie! Potem będzie z pewnością za późno.

Brak komentarzy: