poniedziałek, 4 października 2010

MI-2 (2009-2010): e-lista obecności dla przedmiotu "Informatyka"

Proszę wszystkich o:

  • wypełnienie tego formularza z  kontem Google (jest to równoznaczne z zapisaniem się do grupy)
  • wpis(yw)anie się (zawsze) na listę obecności na konkretnych zajęciach (wyłącznie osobiście, z laboratorium, z własnego konta Gmail - jest to równoznaczne z potwierdzeniem własnej obecności na zajęciach).
Powyższe czynności proszę potraktować jako obowiązkowe.
 _________________________________________________
Bardzo proszę, żeby przed drugimi zajęciami WSZYSCY mieli (działające i sprawdzone) konta Google i wypełniony formularz, a także aby wszyscy zrobili sobie ankietę współpracy grupowej (jak w poprzednim roku) oraz zapoznali się z listą proponowanych tematów projektów.

Brak komentarzy: