wtorek, 5 października 2010

Uwaga: elektroniczne fałszerstwa tożsamości niczym się nie różnią od innych fałszerstw

W jednej z grup ZEWiEP  od razu pierwszego dnia przynajmniej dwie osoby dokonały fałszerstw. Podpis poczyniony elektronicznie za osobę trzecią jest fałszerstwem takim samym, jak każde inne, tyle że wykrywalnym automatycznie. Proszę osoby, które złożyły podpisy za innych o złożenie wyjaśnień na najbliższych zajęciach.

Brak komentarzy: