niedziela, 16 października 2011

Język Polski, rok III, 2011/2012

Proszę grupę o:
 • wypełnienie tego formularza w celu zapisania się na listę grupy,
 • wpisanie "ob" w rubryczkę z datą zajęć (za każdym razem) po uzyskaniu uprawnień do edycji
  (uwaga: wpisanie "ob" innej osobie niż aktualnie zalogowana jest fałszerstwem - proszę tego nie robić!),
 • wpisanie grupy projektowej, tematu oraz adresu produktu (jak najszybciej).
Ważne terminy:
 • podania składu grupy (na liście obecności): (max) zajęcia nr 3,
 • uzgodnienia tematu z prowadzącym: (max) zajęcia nr 3,
 • wklejenia na listę obecności adresu produktu: (max) zajęcia nr 3.
Najpilniejszy: kontrakt 
Szef grupy projektowej:

 • tworzy kopię formularza kontraktu,
 • nadaje jej nazwę typu POL3-2011-12-Temat,
 • udostępnia członkom grupy oraz prowadzącemu (na konto lhojnacki@xxxxxxxxxxx)
 • wypełnia z członkami grupy, negocjuje z prowadzącym
 • kontrakt podpisują wszyscy członkowie grupy i prowadzący).
Czas upływa!

Brak komentarzy: