poniedziałek, 17 października 2011

ZEWiEP, rok III, 2011/2012 - proszę wszystkich o wykonanie poniższych czynności

Proszę wszystkich o:
 1. zapisanie się do grupy studenckiej  poprzez wypełnienie [formularza_grupy_1], [formularza_grupy_2] albo [formularza_grupy_3]
 2. uzyskanie uprawnień do edycji listy obecności (18.10.2011 od prowadzącego, potem - od grupowej);
 3. wpisanie "ob" w rubryczkę z datą zajęć (po uzyskaniu uprawnień do edycji) i do końca semestru wpisywanie na każdych zajęciach;
  (uwaga: wpisanie "ob" innej osobie niż aktualnie zalogowana jest fałszerstwem - proszę tego nie robić!);
 4. wpisanie grupy projektowej, tematu oraz adresu produktu (jak najszybciej).

Ważne terminy:
 • podanie składu grupy (na liście obecności): (max) zajęcia nr 3,
 • uzgodnienie tematu z prowadzącym: (max) zajęcia nr 3,
 • wklejenie na listę obecności adresu produktu: (max) zajęcia nr 3.
Najpilniejszy jest kontrakt. W celu jego przygotowania i uzgodnienia szef grupy projektowej (nie studenckiej):
 • tworzy kopię online formularza kontraktu, (w menu Plik);
 • nadaje jej nazwę tpostaci ZEWiEP3-2011-12-Temat_projektu;
 • udostępnia kopię członkom grupy projektowej (na konta Gmail) oraz prowadzącemu (na konto lhojnacki@xxxxxxxxxxx);
 • wypełnia z członkami grupy kontrakt, negocjuje jego treść z prowadzącym;
 • kontrakt podpisują wszyscy członkowie grupy i prowadzący.
Czas upływa!

Brak komentarzy: