sobota, 25 lutego 2012

Propozycja dla MI: ciekawe doświadczenie do CV (MI1 - możliwość zrobienia dobrego projektu zaliczeniowego)

Poniżej publikuję  ogłoszenie na prośbę nauczyciela, naszego absolwenta, który organizuje cykl konferencji metodycznych dla bielskich nauczycieli. Przedmiot konferencji jest bardzo interesujący (zob.:  enauczanie.com/metodyka/legorobolab). Bardzo polecam. Słuchaczom I roku MI udział daje rzadką szansę  dodatkowo (we wcześniejszym uzgodnieniu ze mną warunków dodatkowych) dobrego zaliczenia przedmiotu ciekawym projektem. 
Lechosław Hojnacki


Laboratorium Robotyki
dla szkół i placówek oświatowych

www.roboty.bielsko.pl

Wojciech Zuziak - koordynator projektu

OGŁOSZENIE
Poszukuję studentów chętnych do:

 • pracy (bez wynagrodzenia),
 • udziału (nieodpłatnego) w warsztatach z robotami Lego Mindstorms NXT 2.0  
  w dniu
  3 marca 2012 (od 10:00 do 12:00) w Gimnazjum nr 1 w Bielsku-Białej
  (warsztaty dla początkujących: poziom A1 lub A1 + A2 - zależy od tempa pracy),
 • pomocy w obsłudze konferencji metodycznej połączonej z warsztatami z robotyki
  w dniach:  
  -  10 marca (sobota) od 10:00 do 13:00, dla nauczycieli szkół podstawowych,
  -  20 marca (wtorek) od 15:30 do 18:30, dla nauczycieli gimnazjów,
  -  17 kwietnia (wtorek) od 15:30 do 18:30, dla nauczycieli szkół podstawowych,
  -  19 kwietnia (czwartek) od 15:30 do 18:30, dla nauczycieli gimnazjów.
Na co mogą liczyć studenci-wolontariusze:
 • nowe doświadczenia - udział w organizacji pierwszej w regionie konferencji poświęconej pracy z zestawami do budowy robotów Lego Mindstorms NXT 2.0 w ramach zajęć szkolnych,
 • praktyczne poznanie zestawu edukacyjnego Lego Mindstorms NXT 2.0 w czasie zajęć warsztatowych,
 • zaświadczenie o udziale w warsztatach w ramach projektu Laboratorium Robotyki (3.03.2012) na poziomie A1 lub A1+A2 (dla początkujących) - do CV lub e-portfolio,
 • zaświadczenie o pracy w charakterze wolontariusza - obsługa konferencji metodycznej - do CV lub e-portfolio.
Wojciech Zuziak - koordynator projektu
w.zuziak@gmail.com  

Brak komentarzy: