poniedziałek, 16 kwietnia 2012

PL3: 23 kwietnia 2012 deadline

Grupy projektowe, które najdalej na zajęciach nie przedstawią planu i próbki tekstu, będą musiały od nowa ustalić tematykę i zakres pracy - dotychczasowe ustalenia będę zmuszony odrzucić w całości ze względu na przedłużający się czas startu.
Od 23 kwietnia wprowadzam w związku z powyższym konieczność cotygodniowego przedstawiania przez każdą grupę stanu pracy i postępów. Jednocześnie w dniu 23 kwietnia zostanie wprowadzona punktacja na zaliczenie rozdzielona proporcjonalnie na pozostałe do końca semestru dni zajęć. Punkty będzie można zdobywać sukcesywnie tylko w liczbie przypadającej na dany dzień.

Brak komentarzy: