NIEPRZEKRACZALNE ZASADY


PROSZĘ WSZYSTKICH o uważne przeczytanie i przyjęcie do wiadomości zasad wymienionych poniżej. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, nie zgadzasz się, masz lepszy pomysł - we własnym interesie przyjdź, zapytaj, uzgodnij PRZED przystąpieniem do jakichkolwiek działań a nawet planów. Po przystąpieniu do pracy obowiązują bez odwołania.

Brak komentarzy: